["Contract", "Action", "ecommerce", "\u7b80\u5386\u5236\u4f5c", "Email", "CRM", "Leads", "Opportunity", "Zimbra", "Template", "Candidate", "JD", "Attachment", "\u6a21\u677f", "\u90ae\u4ef6", "\u7cfb\u7edf\u89c4\u8303", "\u516c\u53f8\u540d", "Top", "ERP", "\u4e92\u8054\u7f51\u516c\u53f8", "\u9879\u76ee", "\u9690\u79c1\u5ea6", "BAT", "\u62db\u4eba", "\u7528\u4eba"]